logo kids academy transparant

SEIZOEN 2018 - 2019

12-01-2019 | 10:00 | KFC HEIST - KVO

19-01-2019 | 11:00 | KVO - VK DUDZELE
26-01-2019 | 10:45 | SKD HERTSBERGE - KVO
02-02-2019 | 11:00 | KVO - KFC SINT-JORIS SP
09-02-2019 | 11:00 | KVO - DAR BRUGGE
16-02-2019 | 09:15 | SV LOPPEM - KVO
23-02-2019 | 11:00 | KVO - KFC MOERKERKE
09-03-2019 | 11:00 | KVO - KFC HEIST
16-03-2019 | 09:30 | VK DUDZELE - KVO
23-03-2019 | 11:00 | KVO - SKD HERTSBERGE
30-03-2019 | 10:30 | KFC SINT-JORIS SP - KVO
06-04-2019 | 10:30 | DAR BRUGGE - KVO
13-04-2019 | 11:00 | KVO - V LOPPEM
27-04-2019 | 09:15 | KFC MOERKERKE - KVO