techniek

Dit seizoen gaat KVO Se'Academy voor de eerste keer extra zaaltrainingen organiseren. Die zijn allemaal gebaseerd op techniek. Er wordt een uur gewerkt op de basistechniek van de spelers en dit op verschillende niveaus volgens wat de deelnemers aankunnen. We werken op twee verschillende locaties. Men kiest één locatie of men opteert ervoor om voor beide techniekscholen in te schrijven. Deze trainingen zijn toegankelijk voor spelers van zowel KVO als andere ploegen!

 

VOOR WIE?

Jongens en meisjes van de geboortejaren 2013 – 2010

TRAININGEN

• Oostende: elke vrijdag vanaf september shift 1 van 17u00 tot 18u00 - shift 2 van 18u15 tot 19u15

• Lombardsijde: elke zondag vanaf september shift 1 van 9u00 tot 10u00 - shift 2 van 10u15 tot 11u15

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen

ALLE DATA ZIJN HIER TE VINDEN.

KOSTPRIJS

125 euro voor een half seizoen. 

200 euro voor een volledig seizoen.

• Er kan gecombineerd worden met de STARt ACADEMY en/of KEEPERACADEMY. Ook beide locaties kunnen gecombineerd worden!

ALLE PRIJZEN ZIJN HIER TE VINDEN.

WAAR

• Oostende: sportzaal Sint-Andreas, Steensedijk 151 - 8400 Oostende

• Lombardsijde: sporthal Bamburg, Baronstraat 25 - 8434 Lombardsijde

PRAKTISCH

• De trainingen worden gegeven door ervaren, gediplomeerde trainers.

• In het lidgeld is een kledijpakket inbegrepen. Men komt daar mee trainen.

• Men dient geen speler van KVO te zijn. Spelers van andere clubs zijn meer dan welkom!

INSCHRIJVINGEN

Er kan enkel online ingeschreven worden. De inschrijving is definitief na betaling van het lidgeld (€ 125 of € 200 naargelang keuze half of volledig seizoen) op de rekening van KV Oostende met nummer BE96 8601 1844 9005, met vermelding NAAM VAN DE SPELER, TECHNIEKACADEMY en geboortejaar

ONLINE INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK 

Voor meer sportieve info kunt U terecht bij de TVJO van KVO, Nils Vanneste via tvjo@kvo.be.

Voor vragen i.v.m. inschrijvingen of betalingen kan men terecht bij jeugdcommunicatie@kvo.be.