SE'ACADEMY ZOEKT GASTGEZINNEN

pleeggezin

KVO Se'Academy wil zorg dragen voor zijn talenten en hen in de beste mogelijke condities op het voetbalveld krijgen. Een stabiel leven naast het voetbal kan daar zeker toe bijdragen. Om de verplaatsingen van en naar Oostende zo veel mogelijk te beperken, zitten heel wat jongens op internaat. De vraag is echter heel groot waardoor we op zoek zijn naar extra logement. KVO Se'Academy zoekt daarom gezinnen die het zien zitten om één of meerdere van deze spelers op te vangen tijdens de week en te fungeren als gastgezin. Uiteraard gaan we hiervoor niet over één nacht ijs. Wie zich hiervoor wil inzetten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met TVJO Nils Vanneste, tvjo@kvo.be om de modaliteiten te bespreken. Alvast bedankt aan de gezinnen die het zien zitten om jongens op te vangen. KVO SE'ACADEMY LOVES YOU!


dna