TESTDAG KVO SE'ACADEMY

testdag2

We krijgen regelmatig de vraag van ouders of hun kind kan aansluiten bij KVO. Sommigen zijn er ook van overtuigd dat hun kind een stapje hoger kan zetten naar het eliteniveau. Om aan deze vraag te voldoen of om spelertjes de kans te geven om hun capaciteiten te tonen, richt KVO Se'Academy een testdag in op woensdag 11 december. Dit is voor de leeftijden U7 tot en met U10. De eerste groep komt aan de beurt van 14u00 tot 15u30 en de oudsten gaan aan de slag van 16u00 tot 17u30. Iedereen (jongen of meisje), die reeds bij een club is aangesloten, kan zich hiervoor inschrijven. Omdat we zeker genoeg trainers moeten voorzien en omdat we voordien de groepen moeten indelen, wordt gevraagd om het inschrijvingsformulier op onderstaande link in te vullen:

ONLINE INSCHRIJVEN TESTDAG 

Spelers die uitgenodigd worden, zullen hierover een mail ontvangen.

Voor meer info kan men terecht bij tvjo@kvo.be. Alvast veel succes toegewenst aan de deelnemers!

dna