CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

De officiële spelregels van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zijn van toepassing. Aanpassingen en/of aanvullingen - hieronder vermeld - dienen echter in acht genomen te worden.

Het tornooi wordt 8 tegen 8 gespeeld. Per wedstrijd mogen er 12 spelers op het wedstrijdblad worden vermeld. Iedere ploeg zendt ten laatste drie dagen voor het tornooi (woensdag 7 augustus 2019) een lijst door met maximum 12 spelers en tevens met de gegevens van de begeleiders (max. 3). Deze lijst kan eventueel de zondagmorgen (11 augustus 2019) nog aangepast worden. Eens het tornooi begint, wordt de lijst als definitief afgesloten.

Wanneer de bal over de zijlijn gaat, zal men overgaan tot het in het veld dribbelen van de bal. Er worden geen inworpen toegestaan.

Wanneer een speler de bal met de voeten terugspeelt naar zijn eigen doelman, mag de doelman de bal niet met de handen nemen.

Testspelers mogen pas deelnemen wanneer hun huidige ploeg een schriftelijke goedkeuring verleend heeft.

Ploegen die spelers laten deelnemen welke niet op de lijst van maximum 12 spelers voorkomen, verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers: 5-0.

Na de schiftingen wordt een klassement opgemaakt per reeks. De eerste ploegen van elke reeks strijden voor de eindoverwinning van de Willems Veranda’s Jeugdcup. Alle 2de, 3de, 4de en 5de gerangschikte ploegen bekampen elkaar verder om hun eindplaats te bepalen.

SPEELDUUR

Alle poulewedstrijden en schiftingswedstrijden duren 2 x 10 minuten.

De plaatsingswedstrijden duren 2 x 10 minuten.

KLASSEMENTSBEPALINGEN

A. Schiftingen

Bij gelijkheid van punten wordt achtereenvolgens rekening gehouden met volgende parameters om de plaats te bepalen:

Wedstrijdpunten (winst 3 - gelijk 1 - verlies 0)

Doelpuntensaldo

Hoekschoppensaldo

Meeste hoekschoppen voor

Minste hoekschoppen tegen

Shoot-Out (3) indien nodig

B. Finalewedstrijden

Bij gelijke stand in de finalewedstrijden zal er onmiddellijk overgegaan worden tot het nemen van 3 Shoot-Outs per ploeg.

Vervangingen zijn enkel tijdens de rust toegelaten! Als gevolg van een blessure mogen de ploegen een geblesseerde speler wisselen.

Elke ploeg zorgt voor een 2de uitrusting en eigen oefenballen.

PRIJZENPOT

De eerste drie laureaten ontvangen een trofee. Tevens ontvangt elke speler een medaille. De prijsuitreiking vindt plaats kort na de finale.

Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters, aangeduid door KV Oostende.

Klachten, van welke aard dan ook, dienen onmiddellijk aan de inrichters gemeld te worden. Alleen de inrichters zijn bevoegd om eventuele maatregelen te nemen.

De inrichters zijn NIET verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van spelers, scheidsrechters en toeschouwers.

Het schema met de aanvangsuren wordt door de inrichters zelf opgesteld en kent een strikt en vast patroon. Onderlinge afspraken voor verschuiven van wedstrijden zijn niet toegelaten. Enkel de inrichters kunnen in uitzonderlijke omstandigheden kalenderwijzigingen doorvoeren, dit wel na overleg met de betrokken ploegen.

Kwetsuren dienen onmiddellijk na het einde van elke wedstrijd aan de scheidsrechter gemeld en door hem genoteerd te worden.

Een ploeg die het reglement niet respecteert of de oorzaak is van onregelmatigheden, wat dan ook, kan geschorst worden voor de verdere verloop van het tornooi.

De inrichters kunnen het reglement wijzigen maar dienen dit tijdig mee te delen.

Door deelname aan het tornooi erkent elke ploeg een exemplaar van het tornooireglement te hebben ontvangen en op de hoogte te zijn van de inhoud.

 
unicars
 
bel air
 
 
desmedt
 
 
 
 
 
 
deweert02
gunthermieke
 
 
hansvdb02 
Joma02logooostende02
 
 
 
 
 
 
robinick
 
twelve
 
vervoervangogh02