CHARTER VOOR SPELERS

CHARTER VOOR SPELERS

INDIVIDU

• Vertegenwoordigt op elk moment KV Oostende (binnen en buiten de context van de werking)
• Valt op door zijn sportieve prestaties
• Draagt steeds de correcte kledij voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen
• Draagt geen hoofddeksels, hoofdtelefoons of andere gadgets tijdens KV Oostende-momenten
• Gebruikt geen gsm in de kleedkamer op wedstrijddagen.
• Negatieve uitlatingen op sociale media worden niet getolereerd.

TEAM

• Houdt zich steeds aan de gemaakte teamafspraken
• Zorgt voor zijn materiaal en heeft respect voor dat van KV Oostende en dat van derden
• Helpt steeds zijn medespelers voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en tornooien
• Verwittigt de coach zelf bij afwezigheid wedstrijden of trainingen of bij te laat komen

LIFESTYLE

• Is voldoende uitgerust en heeft aandacht voor zijn voeding
• Streeft zelfstandigheid na en blijft met de voetjes op de grond
• Heeft aandacht voor zijn studies

WAARDEN EN NORMEN

• Heeft respect in woorden en daden voor medespelers, tegenstanders, staf, scheidsrechters en supporters

• Laat de kleedkamers steeds proper achter en bezorgt trainingsmateriaal correct terug

• Verafschuwt elke vorm van discriminatie

• Veroordeelt elke vorm van pestgedrag

MATCHFIXING (VOOR SPELERS VANAF U16)

Hierin wordt bepaald dat:

  • Het eenieder verboden is deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan. Het is dus verboden te wedden op wedstrijden waaraan je deelneemt of iemand anders op die wedstrijden te doen wedden voor jou. Bij overtreding riskeert de speler ontslag wegens zware fout en opzegging van het lidmaatschap.
  • Tevens voorziet de wet op kansspelen de volgende sancties: boete tot € 600.000 en een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.
  • De KBVB voorziet in hun bondsreglement, voor wie weddenschappen afsluit voor wedstrijden van de clubs van hun afdeling of wedstrijden waarbij hun club belang heeft, de volgende sancties: blaam, berisping, boete, schrapping en alternatieve sancties.
  • De UEFA heeft eveneens een matchfixing-programma en waarschuwt de spelers voor de zware gevolgen: levenslange schorsing, zware boetes, gevangenisstraffen. Wanneer je wordt benaderd, zeg onmiddellijk NEEN en maak dit onmiddellijk kenbaar aan de UEFA. Tevens verwittigt de UEFA alle spelers en hun families voor de gevaren van mensen die zich bezighouden met matchfixing en waarschuwt zij voor wat je publiceert op de sociale media (Facebook, Linkedln, Myspace, Twitter, e.a.). De UEFA is bereikbaar op +800 0001 0002 of https://uefa.integrityline.org.

Als speler van KV Oostende engageer ik me ten volle om bovenstaande te realiseren.
Als ouders staan we volledig achter de gedragsregels van KV Oostende.

STAF