MISSIE EN VISIE

MISSIE EN VISIE

OPLEIDING VOETBAL SE'ACADEMY

MISSIE- EN VISIE

Dit plan draagt de ambitie in zich om de hoofdlijnen aan te geven, nodig om onze jonge voetballers op een verantwoorde wijze te begeleiden en op te leiden tot volwassen performers op alle niveaus.

Daarom hebben we een visie en strategie ontwikkeld die garant moet staan voor een prettige leeromgeving die moet leiden naar een leven vol (voetbal) sport. De “persoonlijke ontwikkeling van elke voetbalspeler” om te functioneren in een team staat in onze visie centraal. Dit is absoluut noodzakelijk om de voetbalatleet zijn volledige potentieel te laten ontwikkelen en te laten bereiken gedurende de lange weg naar het volwassen bewegingsvoetbal toe van vandaag.

Het Talent Ontwikkeling Plan van de Se’Academy beoogt de simultane ontwikkeling van de technische, tactische en mentale vaardigheden, gekoppeld aan de fysieke ontwikkeling (CLUSK eigenschappen – Coördinatie – Lenigheid – Uithouding – Snelheid – Kracht) die specifiek bij elke leeftijd hoort (en steeds groeit) met als fundament de juiste sportieve en gezonde attitude.

Hierdoor wordt de kans gevoelig groter dat we op termijn meer allround (voetbal)atleten kunnen afleveren. Inderdaad op termijn, want het opleiden en begeleiden van onze jeugd is een werk van jaren.

Het grote streefdoel van het Talent Ontwikkeling Plan is om iedereen: opleiders, begeleiders, ouders, spelers, noem maar op, die betrokken is bij de opleiding en/of begeleiding van onze jeugd, bewust te maken van wat opleiden op lange termijn betekent.

“Er is 10 jaar van intensieve training nodig, om uit te blinken in gelijk wat” (Herbert Simon – Nobelprijswinnaar).

Helaas is de houding ten opzichte van veel sporten, door de ouders en opleiders, nog te vaak gericht op succes op de korte termijn (matchen). Peaking by weekend, every weekend.

Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat dit een foute benadering is en een zware hypotheek legt op de ontwikkeling van de nodige competenties. De Se’Academy wil dit doorbreken en resoluut gaan voor een Meerjaren Ontwikkelingsvisie.

Werken met jeugd is werken met kinderen. Wanneer een spelertje zijn eerste stappen zet in de voetbalwereld, is hij niet meer dan kleuter. Om uit te groeien tot een speler die kan meedraaien in het volwassen bewegingsvoetbal van vandaag, moet hij, verdeeld over verscheidene categorieën een complexe materie verwerken. Net zoals dit in het onderwijs in het algemeen het geval is, moeten we de juiste leerstof (oefenstof) op het juiste tijdstip aanreiken.

In de voetbalopleiding is dat niet anders. Om te komen tot het bewegingsvoetbal van vandaag, moet er een stappenplan gemaakt worden. Wanneer een kind op het verkeerde moment met bepaalde streefdoelen geconfronteerd wordt, zal het deze niet begrijpen.

Het is dan ook de voornaamste taak van de lesgevers en begeleiders, om dat bewegingsvoetbal te ontleden en te verdelen in streefdoelen (eindtermen) die haalbaar zijn voor de categorie (leeftijd), waarvoor ze bedoeld zijn. Naast een enorm voordeel voor de speler zelf, heeft deze werkwijze ook positieve gevolgen voor de jeugdplanning in zijn totaal:

• Elke voetbalspeler krijgt de oefenstof op het juiste moment.

• De opleider van een hogere categorie, weet perfect, wat de speler al geleerd zou moeten hebben.

• Evaluaties en controles worden een stuk gemakkelijker.

Deze werkwijze garandeert ons een geleidelijke verzwaring van de moeilijkheidsgraad op alle te ontwikkelen domeinen, namelijk:

• technische vaardigheid

• tactisch vermogen

• fysieke paraatheid

• mentale weerbaarheid

• attitude

met als rode draad doorheen de ganse opleiding, leren voetballen, door te voetballen. De uitwerking en de bewaking van dit stappenplan berust bij de coördinatie in nauwe samenwerking met de opleiders.

SPORTIEVE UITWERKING

2.1 Opleidingsmethode

• De rode draad doorheen de Se’Academy jeugdopleiding is: voetballen leer je, door vooral, veel te voetballen.

• Wedstrijdvormen en spelvormen vormen de hoofdschotel van de trainingen.

• Afdalen naar specifieke doelstellingen door middel van tussenvormen.

• Opwarming en cooling down.

• Evaluatie en nabespreking wedstrijden. Dit dikwijls doormiddel van beeldmateriaal.

• Constructief leerproces door een evenwichtige verdeling tussen spelen en leren, waarin spelvreugde centraal

staat door middel van het interactie model, opleider reikt aan, speler denkt mee.

• Opleiding rekening houdend met de biologische leeftijd early – normal – late.

• Doorstroming naar hogere selectie door persoonlijke sterkte/zwakte analyse (POP en PAP) en rekening houdend met de

fases die dienen doorgemaakt te worden in het stappenplan.

• Iedereen werkt volgens het Talent Ontwikkeling Plan van de Se’Academy. Dit geeft ons de garantie op

continuïteit in de opleiding.

2.2 Jaarplannen

Omdat wij 100% kiezen voor de ontwikkeling van onze voetballers op lange termijn werken we binnen de Se’Academy met jaarplannen. In deze jaarplannen wordt de oefenstof onderverdeeld in streefdoelen die haalbaar zijn per categorie. Deze manier van werken heeft een aantal belangrijke voordelen:

       • De voetbalatleet krijgt de juiste oefenstof op het juiste moment.

       • De trainers uit de hogere categorieën weten perfect wat hun spelers kunnen en kennen.

       • Evaluaties en controles worden een stuk gemakkelijker.

STAF