NIEUWS EN ACTIES

NIEUWS EN ACTIES

NIEUWS NOORDZEE INTERIEUR SE'ACADEMY

“Met mijn bedrijven Vanver en Noordzee-Interieur zijn we al enkele jaren verbonden aan KVO,” aldus zaakvoerder én voormalig KVO-ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen.

“Zo was Vanver een tijdlang shirtsponsor en met Noordzee-Interieur hebben we verscheidene bars, onthaalbalies en vestiaires ontworpen in de nieuwe tribune van de Diaz Arena. We wilden ons verder blijven engageren ten opzichte van KVO, maar nu verleggen we onze focus naar de jeugdopleiding. Toen de club vorig seizoen in woelige wateren voer en zelfs dreigde te verdwijnen, was er ook de vrees dat 600 jeugdspelers op straat zouden komen te staan. Dat zette me aan het denken en deed me beseffen dat een jeugdopleiding toch mede het hart en ziel van de club is én ook een vlaggenschip van de stad Oostende. Hoeveel families zijn er zo niet rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan KVO? Om nog maar te zwijgen van het aantal kinderen dat via de UITPAS zijn aangesloten bij de club. Zo is KVO ook zeer maatschappelijk geëngageerd in de stad.

Met jeugddirecteur Rik Coucke heb ik trouwens altijd een goede band gehad en na enkele gesprekken met hem was het voor mij duidelijk dat we ons wilden engageren. Ik ben dan ook zeer trots dat we nu onze naam geven aan het opleidingscentrum van de club. Hopelijk treden er binnenkort enkele jeugdspelers in de voetstappen van Jelle Bataille en Robbie D’Haese.”

Ook jeugddirecteur Rik Coucke is in de wolken met de commerciële samenwerking. “Gino is een man met een hart voor onze club. Toen hij enkele jaren ondervoorzitter was van KVO leerden we elkaar beter kennen en waarderen. Noordzee-Interieur is gesitueerd in Middelkerke en zo kunnen we ook spreken van een stevige, lokale verankering. En wat de opvolging van Jelle en Robbie betreft, kan ik alvast aankondigen dat sinds kort U21-spelers Momo Berte en Manu Osifo meetrainen met de A-kern. Het is de bedoeling dat zij sowieso ook aansluiten tijdens de voorbereiding op komend seizoen. Opnieuw groeien er zo twee jongeren door via het EDUFOOT-project, onze samenwerking met verscheidene scholen. Daarnaast werken we via het We Se’A partnerSHIP-project intussen ook samen met elf clubs in de regio. De slogan ‘Voetbal aan Zee’ mag je dus intussen ook zeer letterlijk nemen. Het voorbije jaar zetten we dus op allerlei vlakken een ferme stap richting verdere professionalisering.”

“We werken nu al samen met elf clubs uit de regio”

SPONSOR IN DE KIJKER

Iedereen met een KVO-hart en sympathie voor onze club weet dat Peter Callant een aantal jaren geleden het roer overnam van Marc Coucke. De verzekeraar kon hiermee het voortbestaan van KVO inzetten. Hij bezocht o.a. ook onze jeugdacademie om er zijn visie mede te delen aan de staf. Hij volgde toen al kort op wat er in de jeugd van KVO gebeurde. Door omstandigheden liet Dhr. Callant KVO daarna over aan onze huidige voorzitter, Dhr. Dierckens.
Peter Callant is dus geen onbekende voor de jeugd en voor de sportwereld in het algemeen. Hij is sponsor van een aantal clubs in het voetbal, maar ook in andere sporten profileert Callant Verzekeringen zich als ‘Sportiefste makelaar’.
De goede relatie met directeur Rik Coucke is altijd intact gebleven en op vraag om opnieuw sponsor te worden van de jeugdwerking kregen we meteen een positief antwoord. We zijn dan ook verheugd dat Peter zijn firma ook aan de jeugd van KVO koppelt. Callant wordt een shirtsponsor.
Welkom Callant! #sportiefstemakelaar
Meer info is te vinden op www.callant.be.

STAF