CHARTER VOOR SUPPORTERS

CHARTER VOOR SUPPORTERS

• Wij, supporters, maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match moge zijn.

• Wij houden ons aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van de scheidsrechters, het bestuur, de spelers en de supporters van de tegenstanders.

• Wij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag.

• Wij weigeren deel te nemen aan gelijk welke activiteit die iemands veiligheid in het gedrang kan brengen of die de orde kan verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.

• Wij engageren ons ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaasting, te respecteren.

• Wij weerhouden ons van gelijk welke vorm van racisme.

• Wij gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal en respecteren de bovenstaande richtlijnen.

STAF