loader image
EDUFOOT

EDUFOOT

Wat?

EDUFOOT is de unieke samenwerking tussen de Se’Academy en de Scholengroep STROOM; waarbij wij van een simpel idee uitgaan:

TALENT MAG NOOIT EEN STRAF ZIJN

Daarom engageren beide partners in dit verhaal zich om enerzijds een hoogwaardige voetbalopleiding aan te bieden, die spelers moet helpen om hun sportief potentieel maximaal te benutten en anderzijds volgen ze een volwaardige schoolopleiding, die de slaagkansen van de speler/leerling moet maximaliseren.

Hoe?

Leerlingen van de eerste graad middelbaar kiezen voor de opleiding edufoot op ATHENA Campus Pegasus of Campus Olympus. Dit houdt in dat zij hetzelfde basispakket krijgen als alle andere leerlingen, maar in hun optioneel gedeelte kiezen voor 2 uur extra voetbal naast de 2 uur LO die ook voetbal is. Dit wordt gespreid over twee keer twee lesuren per week. Alle trainingen gaan door op kunstgras en worden gegeven door trainers verbonden aan de Se’Academy.
Na de oriëntatiefase van de 1ste graad bepalen de school en de Se’Academy wie verder kan doorstromen in het systeem van flexibele trajecten. Wat betreft de scholen zijn er volgende opties: Athena (campus Pegasus/Centrum: doorstroom of Campus Olympus: dubbele finaliteit), Ensorinstituut en Vesaliusinstituut (dubbele finaliteit of arbeidsmarkt), Atlas Atheneum Gistel (dubbele finaliteit of arbeidsmarkt). Deze scholen bieden een brede waaier studierichtingen aan, zodat iedereen de studierichting kan volgen die het best bij zijn profiel past.
Eénmaal opgenomen in het systeem van flexibele trajecten (3de graad) kunnen leerlingen een aantal lesuren per week worden vrijgeroosterd tijdens de schooluren. Dit maakt dat leerlingen bijvoorbeeld twee tot vier uur extra per week individueel kunnen bijtrainen. Concreet betekent dit dat een leerling/speler in een flexibel traject van het 3de middelbaar tot het 6de middelbaar 230 tot 460 uur extra kan trainen tijdens de schooluren. En dit allemaal zonder dat dit ten koste gaat van studie- en rusttijd!

 

Kort samengevat kunnen we stellen dat EDUFOOT en FLEXIBELE TRAJECTEN volgende voordelen biedt:

• EXTRA TRAINING TIJDENS DE SCHOOLUREN

• TRAININGEN GEGEVEN DOOR GEDIPLOMEERDE LEERKRACHT/TRAINERS VERBONDEN AAN DE SE’ACADEMY

• INDIVIDUELE VERVOLMAKING VAN SPELERS

• DIRECTE COMMUNICATIE TUSSEN SCHOOL EN SE’ACADEMY

• SLAAGKANSEN OP SCHOOL WORDEN GEMAXIMALISEERD

NEEM CONTACT OP

STAF

 

VOLG SE'ACADEMY OP SOCIAL MEDIA