MATCHFIXING

MATCHFIXING

ELKE SPELER VANAF U16 ONDERTEKENT HET DOCUMENT VAN MATCHFIXING

Hierin wordt bepaald dat:

  • Het eenieder verboden is deel te nemen aan enig kansspel indien de betrokkene een rechtstreekse invloed kan hebben op het resultaat ervan. Het is dus verboden te wedden op wedstrijden waaraan je deelneemt of iemand anders op die wedstrijden te doen wedden voor jou. Bij overtreding riskeert de speler ontslag wegens zware fout en opzegging van het lidmaatschap.
  • Tevens voorziet de wet op kansspelen de volgende sancties: boete tot € 600.000 en een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar.
  • De KBVB voorziet in hun bondsreglement, voor wie weddenschappen afsluit voor wedstrijden van de clubs van hun afdeling of wedstrijden waarbij hun club belang heeft, de volgende sancties: blaam, berisping, boete, schrapping en alternatieve sancties.
  • De UEFA heeft eveneens een matchfixing-programma en waarschuwt de spelers voor de zware gevolgen: levenslange schorsing, zware boetes, gevangenisstraffen. Wanneer je wordt benaderd, zeg onmiddellijk NEEN en maak dit onmiddellijk kenbaar aan de UEFA. Tevens verwittigt de UEFA alle spelers en hun families voor de gevaren van mensen die zich bezighouden met matchfixing en waarschuwt zij voor wat je publiceert op de sociale media (Facebook, Linkedln, Myspace, Twitter, e.a.). De UEFA is bereikbaar op +800 0001 0002 of https://uefa.integrityline.org.

STAF