OMBUDSDIENST/BEMIDDELINGSDIENST

OMBUDSDIENST/BEMIDDELINGSDIENST

Geef een compliment of uit uw ongenoegen

Het uitvoerend comité van de Se’Academy Oostende wil u als speler of als ouder de beste diensten aanbieden. Soms gebeurt het dat iets niet loopt zoals verwacht en ontstaat er ontevredenheid. Het is belangrijk om hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij de trainer en bij voorkeur daar waar de klacht is ontstaan. Maar u kan ook uw ongenoegen uiten bij de interne ombudsdienst (bemiddelaar). Bent u echter tevreden? Laat het ons dan ook weten.

Wat doet de ombudsdienst?

De bemiddelaar heeft een neutrale positie binnen de Se’Academy. Hij bemiddelt tussen medewerkers, spelers, ouders, trainers en coördinatoren, luistert daarbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. De bemiddelaar kan evenwel geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen.

Voor wie?

Elk lid van de Se’Academy, spelers, ouders, medewerkers, trainers,…

Klachten?

U kunt uw ontevredenheid uiten over alle aspecten van de Se’Academy. Bijvoorbeeld over verstrekte informatie, over inspraak, over bejegening van de speler, over de trainingen en/of wedstrijden zelf, enz.

Eerst praten met de betrokkene

De ervaring leert dat ongenoegen vaak berust op een misverstand. Daarom is het erg belangrijk dat u eerst gaat praten met de betrokken trainer of coördinator. Een goed gesprek kan veel ophelderen. Als het gesprek toch niet tot een bevredigend resultaat leidt of als een gesprek niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst.

Heeft u een compliment of een klacht?

U kunt op verschillende manieren terecht bij uw bemiddelaar via e-mail: [email protected]

Na kennisname van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging (mondeling en/of per mail). De bemiddelaar spreekt de betrokken partijen aan, brengt ze eventueel samen en tracht antwoord te geven en in te spelen op de verwachtingen. Voor dit verloop gelden alle wettelijke bepalingen (zoals o.a. de privacywetgeving).

STAF